Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Zagnańsku
Menu góra
Strona startowa Aktualności Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, bieżące, menu 1014 - BIP - Urząd Gminy w Zagnańsku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Data wytworzenia 2021-04-09, ostatniej modyfikacji 2021-04-09 11:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk znak: N.6220.8.2020.NOŚ z dnia 9 kwietnia 2021 roku, zawiadomieające strony postępowania o wydanej decyzji Nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanal

 Zagnańsk, dnia 9 kwietnia 2021 roku Znak: N.6220.8.2020.NOŚ O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździe...
Data wytworzenia 2021-04-09, ostatniej modyfikacji 2021-04-09 11:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagnańsk znak: N.6220.8.2020.NOŚ z dnia 9 kwietnia 2021 roku, o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji Nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągow

Zagnańsk, dnia 9 kwietnia 2021 roku Znak: N.6220.8.2020.NOŚ O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro...
Data wytworzenia 2021-03-26, ostatniej modyfikacji 2021-04-07 10:00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk

Zagnańsk, dnia 22 marca 2021 r.   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marc...
Data wytworzenia 2021-03-26, ostatniej modyfikacji 2021-03-26 07:19

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK

Zagnańsk, dnia 22 marca 2021 r.     INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK Z DNIA 22 marca 2021 r.     Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.              o udostępniani...
Data wytworzenia 2020-06-23, ostatniej modyfikacji 2020-06-24 08:18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK W SPRAWIE WYDANIA POSTANOWIENIA O BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA PN." OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOJÓW I SZAŁAS"...
Data wytworzenia 2020-06-23, ostatniej modyfikacji 2020-07-22 07:29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY OSTATECZNEJ DECYZJI NR 3/2018 Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU DOTYCZĄCEJ ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA STACJI PALIW WRAZ Z MYJNIĄ AUTOMATYCZNĄ JEDNOSTANOWISKOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ .......
Data wytworzenia 2020-06-10, ostatniej modyfikacji 2020-06-10 11:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłów znak: RGKiOŚ.6220.2.2020 z dnia 04.06.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dot. wydania delcyzji o środowikowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia polega

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłów znak: RGKiOŚ.6220.2.2020 z dnia 04.06.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dot. wydania delcyzji o środowikowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "Budowie sieci ka...
Data wytworzenia 2020-05-29, ostatniej modyfikacji 2020-05-29 13:40

Informacja o wyłożeniu spisów i kart inwentaryzacyjnych

Zagnańsk,  dnia 28 maja 2020 roku.   Dotyczy spraw : Znak: N.6825.2.2019; Znak: N.6825.3.2019; Znak: N.6825.4.2019; Znak: N.6825.5.2019.     I n f o r m a c j a           Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, ...
Data wytworzenia 2020-05-13, ostatniej modyfikacji 2020-06-09 14:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłów

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wiśniówka - Starodroże, gm. Masłów....
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.